Mandager i Kløvertun

19:15 – 20:45Standard og Latin videregående
20:45 – 21:45Standard og Latin nybegynner
og mellomnivå

Onsdager i Oseana

18:30 – 19:30Linedance nybegynner
18:30 – 19:30Swing nybegynner
19:30 – 20:30Swing mellomnivå
19:30 – 20:30West Coast nybegynner
20:30 – 21:30West Coast mellomnivå