TIMEPLANEN FOR VÅREN 2020

MANDAGER I KLØVERTUN
Standard og Latin kurs:
19.00 – 19.30 Videregående
19.30 – 20.30 Mellomnivå
20.30 – 21.30 Nybegynner

ONSDAGER I OSEANA
18.30 – 19.30 Swing nybegynmer
18.30 – 19.30 Linedance – åpent nivå
19.30 – 20.30 Swing mellomnivå
19.30 – 20.30 West Coast Nybegynner
20.30 – 21.30 West Coast mellomnigå

Priser:
Kursdeltaker kr 1.000 – 1 enkeltkurs pr semester.
Årsmedlem kr 1.800 – Alle kurs året 2020 Vår+Høst