Kjem egen link til påmeldingskjema der du oppgir nødvendig info