Alle som har betalt årsavgift/kursavgift for 2020 vil få kompensasjon

Alternativ 1: Refundert 50% av innbetalt årsavgift/kursavgift tilbakeført til din konto.
Alternativ 2: Refundert 50% av innbetalt årsavgift/kursavgift i form av en tilgodelapp som kan benyttes i 2021.
Alternativ 3: Ingen refusjon, donere innbetalt avgift til Os Swingklubb

Dersom du ønsker å benytte deg av alternativ 1 må vi ha en tilbakemelding innen 01.11.20 til Anne Lill Lyssand ved å sende SMS tlf 938 49 923.

Ved valg av alternativ 2 og 3 går det «automatisk» og du trenger ikke å gi en tilbakemelding.

Det er valgfritt om du ønsker å bruke tilgodelappen på årsmedlemskap 2021 eller semester 2021, du vil uansett få refundert 50% av innbetalt årsavgift fra 2020.