Siden mars 2020 har det vært vanskelig og til tider umulig å arrangere dansekurs og opprettholde
danseaktiviteten i Os Swingklubb.
Vi er medlem av Norges Danseforbund og underholder strenge restriksjoner som kommer dirkete fra
Norges Danseforbund og Norges Idrettsforbund. Nå i begynnelsen av august ble det annonsert at
voksne nå kan danse pardans igjen. Det er gode nyheter som vi har ventet sårt på.
Ettersom at smittetiltak lettes, flere vaksineres og NDF og NIF gir grønt lys, kan det se ut til at det
åpner opp for mer danseaktiviteter.
Vi planlegger høstens dansekurs og prøver å få det så til så normal drift som mulig.
Som en organisasjon er det likevel vårt ansvar for at du skal føle deg trygg på våre kurs. Vi ønsker å
ivareta alle våre medlemmer og det vil da være noen regler og begrensinger så lenge vi anser det
som hensiktsmessig. Da situasjonen er slik som den er nå i Bergen og Os så har vi følgende regler for
våre kurs:


Påmelding
Du må melde deg på alle de kursene som du ønsker å delta på. Vi må ha full kontroll på antall og
hvem som kommer på kursene.


Pardanskurs
Det vil være påmelding med en fast partner (Må ikke være fra samme husholdning), og det vil ikke
være partnerbytte under kurset.
Dette er for å minimere nærkontakt og kunne ha kontroll ved en eventuell smittesporing.
Du kan melde deg på uten partner, men du vil da havne på en venteliste der du blir satt sammen
med en eventuell fast partner.

Begrenset antall personer på kurs
Grunnet lokalet vil det være en maks grense på 20 personer per kurs.
Med forbehold om at endringer kan skje raskt, da vi følger de retningslinjene og restriksjonene som
gis både av lokale myndigheter og de organisasjonene vi er underlagt.

Vi forventer at alle retter seg etter de reglene som er satt og tar sine egne forhåndsregler.

  • Ikke møt opp på kurs dersom du føler deg syk
  • Gode håndhygiene, vask hendene før og etter kurs.
  • Vi sørger for håndsprit i lokalene
  • Ta hensyn til hverandre