Har du lyst til å lære deg å danse?
Prøve en ny dansestil?
Hente frem de gamle danseskoene?
Gjøre noe kjekt og sosialt?
Komme i bedre form?

Listen kan bli lang av bare gode grunner for å starte mer å danse. Vi gjør det enkelt for deg, kom og prøv helt GRATIS.

UKE 4 OG 5 er GRARIS uker.
Det vil si at du kan prøve ALLE våre dansekurs uten noen forpliktelser!!
Det gjelder alle nybegynner kurs og mellom/videregåaende kurs.

Kanskje du er fersk innen dansingen og vil prøve hva du liker best.
Eller om du ønsker å prøve ut hvilke nivå du skal være på dette semesteret.

TIMEPLANEN FOR VÅREN 2020

MANDAGER I KLØVERTUN
Standard og Latin kurs:
19.00 – 19.30 Videregående
19.30 – 20.30 Mellomnivå
20.30 – 21.30 Nybegynner

ONSDAGER I OSEANA
18.30 – 19.30 Swing nybegynmer
18.30 – 19.30 Linedance – åpent nivå
19.30 – 20.30 Swing mellomnivå
19.30 – 20.30 West Coast Nybegynner
20.30 – 21.30 West Coast mellomnigå

Priser:
Kursdeltaker kr 1.000 – 1 enkeltkurs pr semester.
Årsmedlem kr 1.800 – Alle kurs året 2020 Vår+Høst

Våre dansekurs starter i januar og går gjennom hele vårsemesteret tom mai.