Vi arrangerer Swing kurs i
n
ybegynner nivå og mellomnivå.

Trykk her for å se timeplanen for når kursene går

Hva er Swing?

Swing har egentlig navnet folkeswing og er ei av folkeformene for swingdans.
Swingen er utvikla i Norge med utgangspunkt i amerikansk swing, og under
påvirkning av bygdedans og gammeldans.
Swingen blir danset til nesten all slags musikk, som rock, country, danseband osv.

Påmelding:
Anne Lill tlf/sms 938 49 923

Husk påmelding i god tid før kurs start for å sikre deg plass